שיחה מוקלטת עם מריה ברונר מיום 14/08/2020

מריה:       אתם כבר הלכתם מעורכי הדין?

אלכסנדר:  מה קרה? מאיפה את יודעת שאני אצל עורך הדין?

מריה:       אני יודעת. אתה יכול למסור שהמלחמה נגמרה. זהו. אני אשלם לכולם כל מה שצריך. וגם צו הגנה לא יהיה.

אלכסנדר:  אני מבין, ולמה את עושה את זה?

מריה:       זהו, אני לא רוצה יותר.

אלכסנדר:  את פיטרת את עורך הדין שלך?

מריה:       אפשר לומר שכן.

אלכסנדר:  אני מבין. טוב אני אמסור לה. עוד משהו?

מריה:       זהו. מה שרציתי אני אמרתי.

אלכסנדר:  בסדר אין בעיה אני אדבר איתה.

מריה:       טוב יאללה.

אלכסדר:   יאללה.